1
פרטי בעלי החיה
2
פרטי בע"ח
3
הצהרות וחתימות

של הבעלים

מחזיק ברשותי:

פרטי בע"ח (חובה) שדה חובה
סוג בע"חשם בע"חמספר שבבגזעמיןצבעתאריך לידה

ידוע לי שללא היתר מראש המועצה והוטרינרית הרשותית, אין לי אפשרות להחזיק את בעל החיים בישוב ועליי להוציאו מתחומי הישוב במידי.

Browser not supported