תושבים יקרים,

קרית ארבע חברון הינה אחת הערים העתיקות בארץ ישראל.
במקום הזה הושרשנו כעם, במקום הזה הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שיהיה לעם גדול ומפואר שארץ ישראל תהיה מולדתו.אליהו ליבמן ראש מועצת קרית ארבע חברון.
פה התיישב אברהם אבינו, פה הוא קנה את מערת המכפלה- הקניין היהודי הראשון בארץ ישראל, פה ישבו בניו, לכאן הגיעו המרגלים להתפלל, לשאוב כוחות ולראות בטוב הארץ ופה החלה מלכות דוד המלך.
לא מזמן חגגנו יובל שנים לחידוש ההתיישבות בעיר האבות ולבניין קרית ארבע חברון. אנו מקווים להמשיך לפתח את העיר
ולהצעיד אותה אל המחר.

באתר זה ניתן למצוא תשובות ומענים לכל הנושאים המונוציפליים השונים:
מידע על מערכות החינוך, שיפור פני העיר, הקליטה, התרבות ועוד.
כמו כן, במסגרת ההתייעלות והרצון לנהל את המקום בשקיפות וביעילות, ניתן למצוא באתר טפסים חיוניים ופרטים של עובדי הציבור במחלקות השונות.

אני מאמין שעלינו לפעול למען שיפור איכות החיים והבטחת צמיחתה ופיתוחה של קרית ארבע חברון. אני מאמין בחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי תוך בניית גשר מחבר בין כלל האוכלוסיות המגוונות המרכיבות את הקהילה המיוחדת החיה בעיר האבות.
בהזדמנות זו, מודה אני לכל עובדי המחלקות השונות, עובדי ציבור מסורים שכל עניינם הרמת קרנה והצלחתה של קרית ארבע חברון.

שלכם,
אליהו ליבמן
ראש מועצת קרית ארבע חברון.