פרטי יצירת קשר

חגי גלס
מנהל המחלקה

רחלי בלוצרקובסקי
מזכירת המחלקה

בתיה רם
רכזת רישוי עסקים