1
פרטים אישים
2
פרטי התלונה
3
הצהרות וחתימה

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

תעודת זהות של האדם בגינו מוגשת הבקשה

 

 

למילוי במקרה של תלונה על ידי עו"ד מייצג:

 

פרטי התלונה:

האם העניין הוכרע על ידי בית משפט או בית דין? (חובה) שדה חובה

האם העניין תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין ? (חובה) שדה חובה

Browser not supported