פרטי יצירת קשר

אורי חבר
מנכ"ל המועצה

מור נחמיאס
רכזת משאבי אנוש

יאיר רוטשילד
מנהל מערכות מידע

ידידיה זלינגר
רכז קולות קוראים ועוזר מנכ"ל

שלמה לנדאו
מנהל מוקד עירוני