חזון היחידה

העלאת רמת ואיכות החיים של התושבים בכל התחומים בהם בסמכותה לפעול .

מטרת היחידה

מניעה ואכיפת חוקי עזר וחוקי מדינת ישראל החלים ביו"ש .

פעילות היחידה

סיורים רנדומליים ברחבי היישוב.
סיורים על בסיס תלונות המתקבלות מתושבים/ מוקד 4 / מזכירות מחלקת שפ"ע.
סיורים בשיתוף שוטר קהילתי.
אכיפת חוק העמדת רכב וחנייתו.

נושאי טיפול היחידה

  • בע"ח- העברת עדר במקום ציבורי, כלבים משוטטים המשויכים לבעלים, כלבים משוטטים ללא בעליהם ו/או ללא רצועה (מתן התראות/ דו"חות) בעלי חיים המשויכים לבעלים שעושים צרכיהם בשטח ציבורי.
  • מניעת מפגעים – טיפול בשפיכת פסולת בשטח ציבורי ו/או שפיכת פסולת בפחים שאינם מיועדים לכך, פסולת בניין, הצבת מפגע בשטח ציבורי וכל עניין היוצר מפגע בשטח הציבורי והפרטי המפריע לתושבים (גרוטאות וכו').
  • בנייה- טיפול באי הצבת מכולה/ עגלה כנדרש בחוק לטובת פסולת בנייה. בדיקת השטח הציבורי מסביב לבנייה במהלך העבודות, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון.
  • חניות – אכיפת חוק עזר העמדת רכב וחנייתו (אי ציות לתמרורים, עצירה, חניה או העמדת רכב במקום אסור לחניה בהתאם לחוק העזר ותקנות התעבורה ביו"ש,התשנ"ב 1992)
  • פסולת עסקית- טיפול מניעתי ואכיפתי בעסקים המייצרים פסולת מעבר לפסולת ביתית רגילה תוך הבנה ורצון להצלחת העסקים בקרית ארבע.
  • שלטים ומודעות- טיפול בתליית שלטים ומודעות שלא בלוחות המודעות (עמודים, קירות, תחנות אוטובוס, גדרות וכו').
  • שילוט עסקי- טיפול בכל נושא שילוט עסקי מעניין הבטיחות ועד עניין התשלום על פי החוק לכל שלט עסקי.

אנו כאן לשירותכם בכל עת מתוך הבנה ושימור רמת החיים של התושבים.
אנא, פעלו לפי החוק וכך תמנעו מדוחו"ת מיותרים, הרבה עוגמת נפש אישית, נפשית וכלכלית.