1
פרטי מבקש הבקשה
2
פרטי המטרד
3
הצהרות וחתימה

הנני מצהרי כי אני יו"ר ועד הבית המשותף, הדייר היחיד של הבית/ דייר דירת הגן:

פונה אליכם בבקשה לטפל במטרד חמור הנגרם לנו מחתולים/כלבים/ בע"ח אחרים.

הם נכנסים לחדרי המדרגות? (חובה) שדה חובה

הם נכנסים לדירת מגורים? (חובה) שדה חובה

בע"ח פצועים או חולים? (חובה) שדה חובה

ישנה עדות להתעללות בבעלי החיים? (חובה) שדה חובה

ככל שידוע אינם שייכים לאף אדם.

בעל החיים מטופל ע"י אדם אחר? (חובה) שדה חובה

לפיכך אני מבקש שתטפלו במטרד הנ"ל בכל דרך שתמצאו לנכון. הנני מצהירים כי זו הודעתנו וכי כל האמור לעיל נכון ולראיה באתי על החתום

Browser not supported