דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 23/04/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 01/04/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 26/03/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 26/03/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 26/02/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 26/02/2023 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 29/01/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 29/01/2023 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 27/11/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 06/11/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 06/11/2022 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 04/09/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 31/07/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 23/07/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 17/07/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 17/07/2022 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 12/07/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 07/07/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 08/05/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 05/04/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 03/04/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 03/04/2022 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 06/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 06/03/2022 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 06/02/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 06/02/2022 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 13/01/2022 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 09/01/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 26 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 25 תאריך: 12/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 24 תאריך: 08/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 20 תאריך: 10/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 23 תאריך: 07/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 21 תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 11/10/2021 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 10/10/2021 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 תאריך: 09/08/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 09/08/2021 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 תאריך: 27/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 תאריך: 27/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 27/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 13/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 06/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 30/05/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 18/04/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 28/02/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 14/02/2021 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 17/01/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 20 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 תאריך: 02/12/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 תאריך: 22/11/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 22/11/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 תאריך: 25/10/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 תאריך: 25/10/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 תאריך: 06/10/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 30/09/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 22/06/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה מס' 0 תאריך: 03/06/2020 קטגוריה: ועדת תנועה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 24/05/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 26/04/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 12/03/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 12/03/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 12/03/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 02/02/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 05/01/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 05/01/2020 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 01/01/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19 תאריך: 01/12/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 01/12/2019 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 18 תאריך: 24/11/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 17 תאריך: 03/11/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 03/11/2019 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 0 תאריך: 07/10/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 תאריך: 25/09/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 01/09/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 08/07/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 10/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 12/05/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 12/05/2019 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 10/03/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 17/02/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 31/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 31/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 31/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 21/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 13/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 13/01/2019 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 16/12/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 25/11/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 18/11/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 26/08/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 26/08/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 15/07/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 15/07/2018 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 01/07/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 01/07/2018 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 03/06/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 03/06/2018 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 10/05/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 29/04/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 22/04/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 22/04/2018 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 18/02/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 31/01/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 29/10/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 30/07/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 28/05/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 26/03/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול הועדה לתכנון ובניה מס' 0 תאריך: 28/01/2017 קטגוריה: הועדה לתכנון ובניה סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 01/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים: